Wednesday, Aug. 15, 2018

CO.NO-initiativ stadfestet av norsk rett

Written By:

|

4. juli, 2012

|

Posted In:

CO.NO-initiativ stadfestet av norsk rett

 Fredrikstad/Amsterdam, 3. juli 2012 – Sør-Trøndelag tingrett avsa den 28. juni dom i rettssaken vedr CO.NO domenet som Elineweb AS anla mot Norid, Registreringsenheten for .no-domener. Dommen bekrefter at CO.NO virksomheten overholder gjeldende regelverk og at Norid ikke kan tilbakekalle .CO.NO domenet.

Vi er glade for at retten anerkjenner at forretningsplanen vår er på linje med regelverket og dermed at våre kunders domeneregistreringer er beskyttet, sier Sander Scholten, administrerende direktør i CoDNS B.V.

Videre påla retten Norid å fjerne den feilaktige informasjonen de publiserte om CO.NO virksomheten og informere publikum, og spesifikt alle .no-brukere, om lovligheten i initiativet.

Kun en dag har gått siden Norid informerte sine brukere om rettens avgjørelse og vi har allerede mottatt flere forespørsler om CO.NOs prosess for brukerregistrering. Vi har tro på at dommen vil gjenopprette alle berørte parters tillit til at CO.NO virksomheten er bærekraftig, tilføyer Scholten.

Retten opphevet imidlertid ikke Norids plassering av CO.NO-domenet på listen over reserverte domenenavn som ikke kan overføres, 8 år etter det ble registrert av Elineweb AS.

Konsekvensene av denne dommen er at eieren, Elineweb AS, av CO.NO domenet ikke har lov til å overføre dette til andre. Vårt samarbeid med CoDNS B.V. er basert på et langvarig forhold, og forbudet mot å overføre domenet CO.NO har, som eneste konsekvens, om noe, styrket vårt samarbeid og engasjement mht CO.NO virksomheten, kommenterer Alexander Tvete, administrerende direktør i Elineweb AS.

CO.NO-åpningen vil bli holdt den 4. juli 2012

Med dommen som er avsagt er ikke CO.NO operatøren villig til å la mulige CO.NO brukere og registranter vente lenger. Man jobber derfor nå med å nå ut til sitt nettverk som består av mer enn 70 registrarer over hele verden for å forberede åpningen.

“Sunriseperioden” for merkevareholdere, drevet av Deloitte Belgia som brukte ClearingHouse for Intellectual Property ble gjennomført for mer enn et år siden med gode resultater. Hver IP-rettsholder har allerede fått CO.NO domenenavnene de har rett på.

Med åpningen for CO.NO registreringer for allmennheten for første gang vil alle ha muligheten til å sikre seg sitt CO.NO domenenavn uten restriksjoner. I tillegg vil alle pågående Landrush-søknader bli aktivert og deres eiere vil kunne dra nytte av deres registrering fra i dag av.

Åpningen vil foregå 4. juli 2012 og alle som er interessert vil kunne søke om registrering av CO.NO domener gjennom deres favoritt registrarer som for eksempel EuroDNS, IP Mirror, CSC Corp. Domains, Key-Systems…(den fullstendige listen over registrarer finnes på http://domain.CO.NO/gb/accredited-registrars.html).

For mer informasjon om CO.NO, besøk den offisielle nettsiden: http://www.domain.co.no.

Kopi av dommen er tilgjengelig på: http://domain.co.no/gb/press-area.html.

Share This Article

Related News

Norske to bokstavers domener til salgs
Komplett oversikt over ledige 2 bokstavers .no domener
Gode nye domener som vurderes solgt

About Author

admin

Leave A Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *